قیمت های چرخشی

شاخص کل: ۹۸,۱۴۹ ۰/۱۵ |  تعداد شرکت مثبت: ۰ | تعداد شرکت منفی: | تعداد شرکت بدون تغییر: | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۰۴:۲۲

در حال بازیابی اطلاعات